Відбулась методична рада


Організація роботи над методичної ради над науково – методичною проблемою
«Формування особистості учня, його ключових компетентностей, творчих можливостей шляхом здобуття якісної освіти».
 У вік прогресу й комп’ютеризації,
  Коли ми маємо масу інформації,
   Лиш праця вчителя залишається важкою -
   Вона в усі часи була важкою

Українська освіта XXI століття потребує кардинальних змін у структурі, змісті і технологіях навчання. В умовах України готовність до змін конкретизується у вимогах підготовки учнів до життя.

Яким буде світ у середині нинішнього століття, важко уявити. Тому школа як простір життя має готувати своїх вихованців до змін, розвиваючи в них такі якості, як мобільність, динамізм, конструктивність.Повне ознайомлення