Організаційна


Методична робота - це цілісна система взаємозв’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду й конкретному аналізі роботи вчителів.

В нашому ліцеї спрямована на:

 • всебічний розвиток професійної майстерності кожного вчителя;
 • збагачення творчого потенціалу педагогічного колективу ліцею;
 • виховання і розвиток особистості.


Основними складовими роботи ліцею є такі напрями і аспекти як:

 • методична робота;
 • система навчання;
 • система виховання.


Мета науково - методичгої роботи:

 • навчання і всебічний розвиток педагогічних кадрів; 
 • вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду; 
 • створення власних методичних розробок для урізноманітнення та покращення навчально – виховного процесу.

Завдання:

 • вивчення та використання на практиці передового педагогічного досвіду вчителів;
 • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;
 •  активізація творчих здібностей вчителів;
 • створення необхідних умов для підвищення ідейно – теоретичного рівня та кваліфікації педагогічних працівників;
 •  забезпечення умов для безперервності освіти шляхом впровадження дистанційного навчання.