Проблема

Науково - методична проблема:
Формування особистості учня на основі якісної освіти та розвитку його ключових компетентностей, творчих можливостей, самовдосконалення».